keskiviikko 8. huhtikuuta 2015

Kopot esittäytyvät!


F-pisteessä on kaksi koulutuspoliittista vastaavaa eli kopoa. Kopot toimivat linkkeinä oppiaineen ja opiskelijoiden välillä. Heihin voit olla yhteydessä, jos haluat kysyä esimerkiksi sukupuolentutkimuksen opinnoista, F-pisteen lukupiiritoiminnasta tai vaikka opintotukeen liittyvistä asioista.

Kopot osallistuvat kuukausittain oppiainekokouksiin, joissa muun muassa suunnitellaan opetusta. Kopoilla on tällöin mahdollisuus välittää opiskelijoiden toivomuksia ja palautetta sukupuolentutkimuksen henkilökunnalle. Mikäli sinulla on opiskeluun liittyviä ongelmia tai toivomuksia, etkä halua olla yhteydessä suoraan henkilökuntaan, voit ottaa yhteyttä F-pisteen kopoihin.

Kopojen tehtäviin kuuluu myös opiskelijoiden yleisen hyvinvoinnin tiedusteleminen. Tavoitteena on järjestää vuosittain hyvinvointikyselyn, jolla pyrimme kartoittamaan oppiaineen ja ainejärjestön saavutettavuutta sekä opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia yliopistolla. Lisäksi tarkoituksena on jossain vaiheessa järjestää palauteiltamat, jonne kaikki jäsenemme ovat tervetulleita mukaan kehittämään F-pisteen ja oppiaineen tomintaa.

Kopot järjestävät yhteistyössä muun hallituksen kanssa säännöllisesti opiskelua tukevaa tomintaa. Opintopisteitä kerryttävän lukupiiritoiminnan lisäksi järjestetään muun muassa kriittisiä iltamia ajankohtaisista aiheista sekä alumni-iltoja, joissa opiskelijat pääsevät tutustumaan alaltamme valmistuneiden henkilöiden työuriin ja etenemismahdollisuuksiin.

Alla F-pisteen kopojen esittelyt:

 Olen Julia Valli (juaval@utu.fi).
Opiskelen kolmatta vuotta kotimaista kirjallisuutta ja

sukupuolentutkimuksesta olen tehnyt perus- ja aineopinnot. Aloitin F-pisteessä vuonna 2012, jolloin toimin tapahtumavastaavana. Koulutuspoliittisen vastaavan tehtäviä hoidan nyt toista vuotta.

 
 
 
 
 
Olen Jael-Aleksis Tuominen (jaaltu@utu.fi). Pääaineenani olen opiskellut neljä vuotta kotimaista kirjallisuutta, ja aloittelen tällä hetkellä sukupuolentutkimuksen maisteriopintoja. Olen toiminut F-pisteessä vuodesta 2011 alkaen: ensimmäisenä opiskeluvuotenani toimin hallituksen kulttuuri- ja tapahtumavastaavana, toisen ja kolmannen vuoden olin F-pisteen puheenjohtajana ja nyt olen siirtynyt koulutuspoliittisen vastaavan tehtäviin. F-pisteen tominta on toisin sanoen tullut melko tutuksi, joten minuun voi olla yhteydessä melkein asiassa kuin asiassa.

lauantai 4. huhtikuuta 2015

”Valtaavatko naiset yliopistot?”

Yksi viime vuosien kuluneimmista puheenaiheista on yliopistojen naisistuminen. Vaikka yliopisto-opiskelijoista naisia on ollut yli puolet jo 1970-luvulta asti1 2000-luvulla huoli siitä, että yliopistoista ja muista opinahjoista olisi tulossa miehille epäedullisia paikkoja on nostanut päätään. Naisvaltaa on syytetty syyksi poikien opiskelu(epä)menestykseen, miesten syrjäytymiseen ja muihin vääryyksiin, oli kyse sitten ennenaikaisesta kuolemasta tai pillunpuutteesta. Vaikka nämä kaikki ovat todellisia ongelmia joita emme halua pilkata (pillunpuutetta lukuun ottamatta), ajatus siitä, että kaiken takana on (korkeakoulutettu) nainen on naurettava.

F-Piste on julkistamassa tulevien viikkojen aikana kampanjan, joka pyrkii kyseenalaistamaan väitteet naisvallasta yliopistoissa. Otsikon ”Valtaavatko naiset yliopistot?” alle olemme keränneet kovaa tilastotietoa Turun Yliopiston viidestä tiedekunnasta ja niiden sukupuolijakaumasta. Kyseiset tiedekunnat ovat humanistinen, matemaattis-luonnontieteellinen, oikeustieteellinen, yhteiskuntatieteellinen ja kasvatustieteellinen. Vuonna 2014 näiden tiedekuntien opiskelijoista 63% on naisia. Naiset ovat enemmistö kaikissa tiedekunnissa lukuun ottamatta matemaattis-luonnontieteellistä, jossa heitä on kuitenkin 40%. Tohtoreistakin naisia on 58%. Mutta tämän jälkeen argumentti naisvallasta romahtaa rajusti: tiedekuntien professoreista naisia onkin yhtäkkiä enää vain 31%. Mitä tällä välillä tapahtuu?

Tulevilla viikoilla keskitymme tähän kysymykseen paitsi täällä F-blogissa, johon kokoamme aiheeseen liittyviä tekstejä ja tutkimusta, myös itse kampuksella. Olemme räätälöineet julistekampanjan kaikille viidelle tiedekunnalle nostaaksemme tietoisuutta siitä, että yliopiston norsunluutornissa on sama vanha lasikatto kuin muuallakin yhteiskunnassa. Tahdommekin kyseenalaistaa yliopistojen meritokratian ja sen oletuksen, että tieteenteossa sukupuolella ei ole väliä. Totuus on, että yliopistojamme johtavat suurimmalta osalta miehet.2 Mikä pahinta, kaikki asiaan vähäänkään perehtyneet tietävät asianlaidan. Tämä ei ole uusi ongelma. Mutta kiinnostaako ketään?


1http://www.research.fi/fi/avaintilastot/yhteiskunta/naisten-osuus-yliopistojen-uusista-opiskelijoista-ylemm%C3%A4n