maanantai 18. maaliskuuta 2013

Kaikki tahtoo?


Huomenna 19.3. starttaa Tahdon2013-kampanja, jossa kansalaisaloitteen voimalla halutaan saada Suomeen tasa-arvoinen avioliittolaki. Huomisesta alkaen aloite on mahdollista allekirjoittaa paperisena tai kansalaisaloite.fi-sivustolla. Turussakin aloitetaan nimien kerääminen heti aamusta.

Tasa-arvoinen avioliittolaki on ihmisoikeus, mutta sen nykyistä hahmotelmaa voi kritisoida muutenkin kuin ”perhearvoilla”, uskonnolla tai muilla homofobisilla kommenteilla. Oikeustieteen professori Anu Pylkkäsen mukaan siirtyminen sukupuolineutraaliin avioliittoon vain toistaisi vanhaa kaavaa, jossa painotetaan omaisuutta hoivasuhteiden jäädessä toisarvoisiksi. Hän ehdottaakin avioliitosta luopumista oikeudellisena instituutiona ja hahmottelee parisuhdeneutraalia yhteistalouden mallia pamfletissaan Vaihtoehto avioliitolle. Seksuaalisuudesta yhteistalouden sääntelyyn (Vastapaino, 2012). Pylkkäsen mukaan ongelmana on muun muassa parisuhteiden säätely ja luokittelu seksuaalisen identiteetin perusteella. Oleellisempaa olisi keskittyä syrjimättömyyteen ja hoivan järjestämiseen.

Pylkkäsen hahmottelema yhteistalousmalli ei perustu parisuhteelle vaan sen voisivat muodostaa ketkä tahansa. Yhteistaloussopimus ulottuisi osapuolien yhteisiin asioihin eli siihen ei sidottaisi yksityisomaisuutta. Keskeistä olisi luottamuksensuoja, mikä varmistaisi, että yhteiselämän loputtua osapuolet eivät voi jäädä tyhjän päälle, esimerkiksi ilman asuntoa. Pylkkäsen hahmotelma huomioisi siis suhteiden monimuotoisuuden ja toimisi joustavasti muuttuvissa tilanteissa.

Suurimpana muutoksena Pylkkänen pitää yhteistalousmallissa normatiivisten ajatusmallien muutosta, sillä sen vaatimat oikeudelliset muutokset eivät olisi suuria. Yhteistalousmalli purkaisi normatiivista perhekäsitystä, seksuaalisuuden ja oikeuksien kytköksiä sekä yksityisen ja julkisen rajaa. Pylkkäsen hahmotelma onkin siis silkkaa klassista feminismiä: luonnollistettujen ajatustapojen purkamista. Juuri näihin luonnollistettuihin malleihin osuminen tekee muutoksesta kuitenkin hankalaa. Pylkkänen ei usko, että yhteistalouden malli saataisiin vietyä läpi lähiaikoina.

Vaikka Tahdon2013-kampanjan sisältö ei haastakaan avioliittoinstituutiota, on se tärkeällä asialla. F-piste on mukana kampanjoimassa Tahdon2013 puolesta ja kerää nimiä kansalaisaloitteeseen tapahtumissaan. Myös Turun ylioppilaskunta kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia ja osallistuu kannatusilmoitusten keräämiseen. On hyvä kuitenkin muistaa, ettei Tahdon2013-kampanjan vaatima lakiuudistus ole vastaus kaikkiin avioliittoinstituution ongelmiin.  F-piste suosittelee kansalaisaloitteen allekirjoittamista, mutta samalla voi kuitenkin pohtia, mitä todella haluaa tahdon-sanaan kuuluvan.


Nea Alasaari
Kirjoittaja aikoo allekirjoittaa kansalaisaloitteen avioliittokriittisistä näkemyksistään huolimatta.

Lähteet: 
Pylkkänen, Anu (2012): Vaihtoehto avioliitolle. Seksuaalisuudesta yhteistalouden sääntelyyn
ja
http://fifi.voima.fi/voima-artikkeli/2012/numero-10/yhteiselama-uusiksi

1 kommentti:

  1. Hyvä kirjoitus! Minunkin mielestä yhdenvertainen lainsäädäntö on tärkeä asia ja kannatan kansalaisaloitetta, mutta samalla voin silti suhtautua kriittisesti avioliittoinstituutioon. En näe näitä kahta toisiaan poissulkevina. Mukavaa nähdä tällaista ei-mustavalkoista asioiden pohdintaa. :)

    VastaaPoista