maanantai 7. toukokuuta 2012

Kiintiöt hyvä ase naisiin kohdistuvaa syrjintää vastaanHannasofia Hardwick kritisoi Helsingin sanomien mielipidesivuilla (HS 19.4) Akavan vaatimusta naiskiintiöistä pörssiyhtiöiden hallituksiin. Hardwickin mukaan kiintiöt tahraavat käsitystä naisten kyvyistä edetä työelämässä omin avuin. Hän arvioi, että naisten urakehitystä hidastavat lasikattojen sijaan heidän ominaisuutensa ja työelämän ulkopuoliset valintansa. Mielestäni naisten alhainen määrä pörssiyhtiöiden hallituksissa osoittaa, että naiset eivät pärjää työelämässä omin avuin vaan tarvitsevat ainakin vielä tässä vaiheessa lainsäädännön tukea saavuttaakseen tasa-arvoisen aseman. Naisten urakehitystä hidastavat pikemminkin työelämän syrjivät rakenteet kuin heidän ominaisuutensa tai elämänvalintansa.

Yhdeksi naisten urakehitystä hidastavaksi syyksi Hardwick mainitsee sen, että naiset jäävät miehiä useammin kotiin hoitamaan lapsia. Tätä ei kuitenkaan mielestäni voi pitää naisten erityisominaisuutena tai edes valintana. Työelämän syrjivät rakenteet näyttäytyvät selkeästi siinä, kuinka lapsia saaneiden naisten urakehitys hidastuu huomattavasti kun taas miesten urakehitykseen lapset eivät vaikuta juurikaan. Miesten ei tarvitse tehdä ”valintaa” perheen ja uran välillä.

Lisäksi Hardwick toteaa, että sairaanhoitajan tai lastentarhanopettajan ”urapolku” ei ole yhtä nousujohteinen kuin vaikka kaupallisella alalla. Molemmat Hardwickin mainitsemat esimerkit ovat matalapalkkaisia hoiva-alan ammatteja, joita pidetään tyypillisinä ”naisten töinä”. Työelämän segregoituminen miesten ja naisten aloihin on johtanut naisille tyypillisten alojen pieniin palkkoihin ja matalaan arvostukseen.

Jo Hardwickin itsensä mainitsivat esimerkit tuovat selkeästi esiin, että työelämän epätasa-arvossa on kyse moninaisesta ilmiöstä, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan erilaisia lainsäädännöllisiä keinoja. Naisten aseman kohentamiseen työelämässä vaikuttavat niin työn ja perheen yhdistämiseen kuin segregaation purkamiseenkin kohdennettu lainsäädäntö.

Samalla tavalla siihen vaikuttavat myös pörssiyhtiöiden kiintiöt. Hardwick pelkää, että sukupuolen perusteella valittua hallituksen jäseneen suhtauduttaisiin eri tavalla kuin ansioidensa ja pätevyytensä perusteella valittuun. Itse koen Hardwickin pelon turhaksi, mielestäni kiintiöt antaisivat naisille pikemmin mahdollisuuden osoittaa pätevyytensä.


Ulla Lehtonen


Alkuperäinen mielipidekirjoitus on luettavissa HS:n sähköisestä arkistosta, jonne täytyy kirjautua henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla.

https://www.hs.fi/kirjautuminen/kirjaudu?TYPE=33554433&REALMOID=06-4c9c307e-d271-481c-8dde-6011f8129ca8&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=hs-www-01&TARGET=-SM-http%3a%2f%2fwww%2ehs%2efi%2farkisto%2fartikkeli%2fKiinti%F6t%2bolisivat%2bkarhunpalvelus%2bnaisille%2fHS20120419SI1MP01m3b

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti