torstai 30. tammikuuta 2014

Hyvinvointikyselyn tuloksia 2013

F-pisteellä oli syksyn ajan käynnissä jäsenistölle suunnattu hyvinvointikysely, jonka avulla pyrittiin kartoittamaan mielipiteitä ja kokemuksia F-pisteen toiminnasta, sukupuolentutkimuksen opiskelusta ja YTHS:stä. Vastausprosentti jäi sen verran pieneksi, että tulokset tuskin ovat yleistettävissä koko jäsenistöä koskeviksi. Jokainen vastaus on kuitenkin tärkeä ja ohjaa sitä, mihin tulevaisuudessa kiinnitämme toiminnassamme huomiota. Tässä kirjoituksessa käyn läpi kyselyn tuloksia F-pisteen toiminnan osalta. Oppiainetta ja YTHS:ää koskevat palautteet välitetään eteenpäin kyseisille tahoille.

Kyselyssä kartoitettiin ensinnäkin erityyppisten tapahtumien, kuten liikunta- ja kulttuuritapahtumien riittävyyttä. Vastaajien mukaan kulttuuririentoja järjestettiin riittävästi. Samoin alkoholittomien tapahtumien määrään oltiin suurimmaksi osaksi tyytyväisiä. Liikunta- ja opikelua tukevia tapahtumia olisi kaivattu enemmän. Lisäksi toivottiin enemmän arkista puuhastelua sekä tutustumisiltoja, joita tästä eteenpäin onkin tarkoitus järjestää kahdesti vuodessa aiemman yhden kerran sijaan. Myös leivontailtoja, pinssitalkoita ja vastaavia puuhastelutapahtumia pyritään tulevaisuudessakin järjestämään.

Tapahtumista toivottiin tiedotettavan muun muassa useampia kertoja, paremmissa ajoin ja muidenkin ainejärjestöjen sähköpostilistoilla. Suurimmaksi osaksi tietoa haluttiin saada sähköpostitse, mutta lisäksi varsinkin Facebookin ja F-blogin välityksellä. Tiedotteissa toivottiin jatkossakin painotettavan tasavertaisia osallistumismahdollisuuksia. Kriittisten iltamien kaltaiset avoimet tapahtumat mainittiin osallistumisen kannalta helposti lähestyttäviksi.

Toisinaan toimintaan mukaan lähteminen koettiin kuitenkin haastavaksi. Syiksi mainittiin ajanpuutteen ohella muun muassa sivuainejärjestölle ominainen porukan hajanaisuus, perheellisyys, ikä, ylipaino ja avoin heteroseksuaalisuus. Myös sukupuolikokemusten moninaisuuteen toivottiin kiinnitettävän vieläkin enemmän huomiota. Erään vastaajan toive F-pisteen kehittymisestä entistä inklusiivisempaan suuntaan ja kiinnittää huomiota sanavalintoihin ja tapoihin käsitellä erilaisuutta on siis luettavissa osin muistakin vastauksista. Yksi askel tähän suuntaan on uusi genitaalisensitiivinen linjamme, mutta varmasti tekemistäkin vielä löytyy. Inklusiivisuus ei olekaan yksittäinen teko, vaan jatkuva reflektiota vaativa prosessi, jota haluamme ylläpitää esimerkiksi tekemällä yhteistyötä erilaisten ryhmien ja järjestöjen kanssa sekä ottamalla oppia jäseniltämme saadusta palautteesta.

Jos hyvinvointikysely meni kuitenkin ohi, ei hätää, sillä voit antaa palautetta ympäri vuoden lähettämällä hallitukselle sähköpostia. Palautteenanto onnistuu myös anonyymisti kotisivuiltamme löytyvällä lomakkeella. Sivuilla on kokonaisuudessaan luettavissa myös F-pisteen toimintasuunnitelma vuodelle 2014. Toivottavasti monenlaiset F-pisteläiset tulevat tänä vuonna kokoontumaan monipuolisen toiminnan merkeissä!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti